Hayatını Türk-Osmanlı tarihine adamış bir tarihçi olan Halil inalcık İmparatorluktan Cumhuriyete e-kitap indir Halil inalcık’ın muhteşem eserlerinden biridir. Eser 240 sayfadan oluşmaktadır ve eserde İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte çok çarpıcı araştırmalara yer verilmiştir. Tarihçilerin ya da tarihe ilgisi olanların kesinlikle baş uçlarından ayırmamaları gereken bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Halil İnalcık İmparatorluktan Cumhuriyete pdf indirme seçeneğiyle de kitaba ulaşabilirsiniz. Güzel okumalar dileriz.

PDF Kitap Tanıtımı

Tarih alanında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Halil İnalcık’ın, Osmanlı sosyal tarihi ve modern Türkiye’nin ortaya çıkışıyla ilgili çalışmaları bir arada.Kitabın ilk bölümü, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve toplumsal sisteminin temelini oluşturan toprak meselesi, çift-hane uygulaması ve tahrir meselesini irdeliyor. Sonrasında Osmanlı tebaası gayrimüslim milletlere dair arşiv vesikalarını, Rum Ortodoks Kilisesi’nin yetki alanını, Osmanlıların Sefarad Yahudilerine iskân hakkı vermesinin özel koşullarını, modern Avrupa’nın gelişmesinde Türk etkisini ve sultanın siyaset alanındaki diğer güç odaklarıyla iktidar mücadelesinin dönüşümünü ele alıyor.Kitabın ikinci bölümü İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecine ışık tutuyor. Özellikle Avrupa ile Ortadoğu arasındaki Türkiye’nin stratejik konumu ve 1924’de Halifeliğin kaldırılması ve Atatürk inkılapları arasındaki ilişkiye dair incelemeleri, İnalcık’ın modern Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmalarında da ne denli önemli bir yer teşkil ettiğini gösteriyor.İmparatorluktan Cumhuriyete, hem meslekten tarihçiler hem de tarih meraklıları için bir başucu kaynağı.