Başarılı dini kitaplardan olan Aytunç Altındal Üç İsa yapıtını pdf şeklinde indirebilirsiniz. Bu eseri okumadan önce kitap hakkında bilgi edinmek istediğinizin farkındayız. Yapıtın sayfa sayısı 150’dir. İlk baskısı 2016 yılında yapılmıştır. Fakat hem tarzına rağmen hem de konusuna rağmen büyük bir kitlenin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yapıtın ana teması genellikle mitolojik olaylara dayanıyor sanılmaktadır. Fakat eser gerçekleri olduğu gibi aktarmaktan asla çekinmemektedir. Sizler de bilgi edinmek istiyorsanız Aytunç Altındal Üç İsa E-Kitap İndir linkimizi değerlendirebilirsiniz.

Pdf Tanıtım

Aytunç Altındal, Üç-İsa’da tarihsel ve/veya mitolojik İsa’yı değil, bir bakıma İsa’nın yaşantısının diyalektiğini, tanrı, bilim eğitimi ve perspektifiyle ele alı¬yor. Türkçeye eksik ve yetersiz olarak laik ya da çağdaş diye çevrilen sekülerlik (dünyevilik) anlayışının “ateism”den, “laiklik”ten, “çağdaşlaşmacılık”tan; farklı olan boyutlarını gösteriyor. İsa, Musevi olmasına rağmen bu kapalı-devre işleyen ve bir din olmaktan çok bir ‘varoluş tarzı’ sayılabilecek olan yapıya getirdiği seküler yeniliklerle tanımlanıyor.İngiltere’de, 1992 yılında İngilizce olarak yayımlandığında Müslüman bir araştırmacının, İslami olmayan bakış açısıyla Hıristiyan teolojisini içinden irdeleyen Üç İsa, dünyadaki çeşitli ilahiyat fakültelerinin literatürüne girdi ve yardımcı ders kitabı olarak kabul edildi.