Din temelli konuları ele alarak siyasi olaylara değinen Ali Bulaç Din ve Siyaset eseri pdf ile indirilmek üzere hazır hale getirilmiştir. Din ve siyaset bu zamana kadar birbirinden ayrı şekilde düşünülmekteydi. Ancak özellikle de son zamanlarda bu konuda büyük değişimler yaşanmıştır. Yazarın eşsiz yalın anlatımından yola çıkarak anlatılan bu kitap sizlere çok değerli bilgiler kazandıracaktır. Okurken bilinçlendiğinizi hissedeceksiniz. Ali Bulaç Din ve Siyaset E-Kitap İndir ve EPub İndir seçeneklerimizi mutlaka değerlendirmenizi öneriyoruz. Çünkü bu kitabı çok seveceksiniz.

PDF Kitap Yazısı

“Allah şerik kabul etmez, devletin ise toplumsal gruplar sayısınca şeriki vardır. Meşru bir hedefe meşru yollardan gidilir.” “Din-siyaset ilişkisi” modern zamanlarda her din mensubunun, özellikle Müslümanların zihnini fazlasıyla meşgul eden bir konudur. Geleneksel toplumlarda dinin şu veya bu biçimde mutlaka siyasetle ilişkisi olmuştur. Ya doğrudan din adamları yönetim aygıtını ellerinde bulundurup siyasi mekanizmayı işletmiş ya da yöneticiler din adamları zümresinin desteğini alarak yönetimlerinde kutsal bir meşruiyet bulmaya çalışmışlardır. Tarihte ilk defa İslâmiyet, yönetimi ve yöneticiyi kendinden menkul kutsallıklardan tecrit ederek, siyasetin yapımını yönetilenlerin icap ve kabulüne, yani rızaya dayandırdı. Bugün dinin siyasetten ayrı olmasını savunan iki anafikir var: Biri laikler, diğeri ise “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırız,” sözünü asıl bağlamından çıkaranlar.Ali Bulaç Din ve Siyaset kitabında modern zamanlardaki din devlet ilişkisini; siyasetin doğası, işleyişi ve hâkim siyasi kültürün toplum üzerinde uyguladığı baskı mekanizmasını derinlemesine irdeliyor. İslam, devlet, sivil toplum, demokrasi, totalitarizm, milliyetçilik, liberalizm gibi pek çok kavram ve siyasal düşünüş biçiminin ele alındığı Din ve Siyaset modernitenin ideolojik ve teorik sarmalında şekillenmiş pek çok sorunun cevaplarını içerisinde barındırıyor.