Ahmet Şimşirgil Kayı X – II. Abdülhamid Han Pdf İndir, Osmanlı Devleti hakkında vermiş olduğu bilgilerle büyük ses getirmiştir. Dönemin en önemli isimlerinden ve padişahlarından biri olan Abdülhamid Han ve onun yönetme şekli hakkında güncel bilgileri eserin tamamında bulmak mümkündür. Yapıt 336 sayfadan oluşmaktadır. Tarih kategorisinde yer alan Ahmet Şimşirgil Kayı X – II. Abdülhamid Han E-Kitap İndir, okurlarına hem daha tarafsız bilgiler vermesi hem de gerçekçi bakış açısıyla büyük övgülere layık görülmüştür. Yapıtın ilk basımı 2018 yılında yapılmıştır. Yeni çıkan kitaplar arasında yer alsa da daha ilk günlerden çok satan listesinde kendisine yer bulmayı başarmıştır. Bu durumda yazarın dili ve estetik algısı da çok önemli bir faktördür. Ahmet Şimşirgil Kayı X – II. Abdülhamid Han EPub İndir seçeneklerimizle sizler de bu eseri online kütüphanelerinize kazandırabilirsiniz.

Pdf Tanıtımı

Sen değil naaşın hükümdar olsa elyakdır bize Dönsün etsin taht-ı Osmaniye tabutun cülusAhmet Rasim II. Abdülhamid Han, saltanattan çekildikten sonra milleti tarafından en çok aranan ve özlenen hükümdardır. Zira onun saltanatta olduğu 33 sene ile sonraki 10yıllık dönemi karşılaştırmak dahi mümkün değildir.II. Abdülhamid Han, siyasi bir deha idi. 19. asrın sonlarına doğru neredeyse tarihten silinecek olan son muazzam Türk İmparatorluğu’nu, on sene içinde yeniden dünyada rol oynayan bir hale getirecekti.O, yed-i tûla sahibi idi. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun Müslümanlar, İslam’ın halifesini yanında buluyorlardı.O, Osmanlı ruhunun son temsilcisi idi. Ertuğrul ve Osman Gazilerin sahip olduğu hiç değişmeden devam eden Sünni inancı yaymakta büyük gayret sarf etti. İngilizlerin doğru inanç ve itikadı bozma çalışmalarına bir kale gibi karşı durdu.O, merhamet ve şefkatin zirvesindeydi. Hayatına kastedenleri dahi affetti.O, en mağdur padişah olarak tarihe geçecekti. Sadece ağır hakaretlere ve iftiralara maruz kalmadı. Kendi kesesinden yaptırdığı eserlerden ismi kaldırıldı. Tuğraları tahrip edildi. Resmen adı ve namı unutturulmak istendi.O, bir asır boyunca anladığını zannedenlerin dahi anlayamadığı bir padişah oldu.Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kayı serisinin X. Kitabında, o akıcı üslubu ile vefatının 100. sene-i devriyesinde II. Abdülhamid Han’ı okuyucularının takdirine arz ediyor.